Lles, Llawenydd a Llwyddiant

Hafan > Ysgol > Pwy ydi Pwy

Pwy ydi Pwy

Pennaeth

Mr Gwil Prydderch (CC)

Athrawon

Mrs Lowrie Keddie - Blwyddyn 5 a 6

Mrs Lauren Smee - Blwyddyn 3 a 4

Miss Lowri Owen - Blwyddyn 1 a 2 (CADY)

Cymorthyddion Addysgu

Mrs Meinir Owen

Mrs Gwenan Murray (CC)

Miss Helen Evans

Miss Carys Gibbs (CC)

Ysgrifenyddes

Miss Helen Evans (CC)

Gofalwr

Ms Eleri Kent (CC / CADY)

Staff Clwb Brecwast

Miss Carys Gibbs (CC)

Miss Helen Evans (CC)

Arlwyo

Ms Angela Parry

Ms Elizabeth Freeman

Staff Dynodedig Amddiffyn Plant

Mr Gwil Prydderch

Miss Lowri Owen

*(CC) - Cymorth Cyntaf

**(CADY) - Cydlynydd Anghenion Dysgu Ychwanegol