Lles, Llawenydd a Llwyddiant

Hafan > Ysgol > Ysgol Eglwys

Ysgol Eglwys

Fel un o Ysgolion Eglwys yng Nghymru, mae gwerthoedd ac ethos Cristnogol yn cymryd rhan blaenllaw ym mywyd dydd i ddydd yr ysgol. Rydym yn cyflwyno ethos a gwerthoedd Cristnogol mewn sawl ffordd, yn cynnwys Addysg Grefyddol, Gwasanaethau Addoli ac yn llai ffurfiol wrth i ni ymdrin a bywyd yr ysgol.