Lles, Llawenydd a Llwyddiant

Croeso cynnes

Dymuna’r Llywodraethwyr a’r Staff eich croesawu i wefan Ysgol Llangelynnin.  Saif yr Ysgol mewn ardal gwledig, ond hefyd yn dafliad carreg o dref hanesyddol Conwy.

Ein arwyddair yma yn Ysgol Llangelynnin yw lles, llawenydd a llwyddiant, a’r arwyddair yma yw gwraidd ein ethos ysgol.  Rydym yn credu yn gryf mewn hybu awyrgylch hapus a saff sydd yn galluogi’r disgyblion ffynnu ac ehangu eu gorwelion.  Ein nod yw darparu cwricwlwm eang, heriol a diddorol sydd yn ysbrydoli’r disgyblion i fod yn ddysgwyr annibynnol ac uchelgeisiol dwyieithog.

Ysgol Dan Reolaeth Wirfoddol yr Eglwys yng Nghymru

LLAWLYFR YR YSGOL

@YsgLlangelynnin

Newyddion Diweddaraf

06.02.2023 - Glan Llyn

Aeth blwyddyn 5 ar daith i Glan Llyn yn ddiweddar i brofi heriau awyr agored amrywiol yn ogystal a gwneud ffrindiau gyda plant o ysgolion ein clwstwr.

24.10.2022 - Ymweliad blwyddyn 6 i Gaerdydd

Taith bythgofiadwy i Gaerdydd i ddathlu diwylliant arbennig Cymru

Lles, Llawenydd a Llwyddiant

Amlinell o adeilad yr ysgol