Lles, Llawenydd a Llwyddiant

Hafan > Plant

Plant

Cwricwlwm i'r plant, gan y plant.

Bwriad ein cwricwlwm yw i ysgogi’r dyswyr i fwynhau ac i gyrraedd eu potensial drwy’r 4 diben.  I wneud hyn rydym yn ystyried cefndir ac ardal yr Ysgol yn ogystal a chefndir a diddordebau’r dysgwyr er mwyn creu cwricwlwm sydd o ansawdd uchel, yn cyffroi’r dysgwyr ac yn adlewyrchu ein gwreiddiau ni fel Ysgol.  I wireddu hyn, rydym yn rhoi cyfle i’r dysgwyr ddylanwadu a llywio ar y dysgu gyda’r staff yn hwyluso ac yn cyfarwyddo gan ddefnyddio’r barn a’r syniadau hyn.  Byddwn hefyd yn manteisio ar gysylltiadau agos yn y gymuned i gynnal ymweliadau a defnyddio arbenigedd o’r ardal leol.