Lles, Llawenydd a Llwyddiant

Hafan > Ysgol > Derbyniadau

Derbyniadau

Mae mynediad plant a phobl ifanc i’r ysgol yn cael ei reoli a’i weinyddu gan “Awdurdod Derbyn” . Cyngor Conwy yw’r Awdurdod Derbyn cydnabyddedig sy’n gyfrifol am holl ysgolion Conwy. Gellir dod o hyd i bolisi derbyn Sir Conwy ar eu gwefan.

  • Ar y wefan yma mae posib gwneud cais am le yn Ysgol Llangelynnin pan mae eich plentyn yn cyrraedd oed Dosbarth Meithrin (os mae eich plentyn yn 3 oed cyn neu ar Awst 31)
  • Hefyd mae posib gwneud cais pan mae eich plentyn yn mynd i'r dosbarth Derbyn, sef yn yr ysgol drwy'r dydd. (os mae eich plentyn yn 4 cyn neu ar Awst 31)
  • Yn ogystal gallwch ddilyn y ddolen os ydych eisiau eich plentyn drosglwyddo yma o ysgol arall. Yn olaf, yma hefyd gallwch wneud cais am le i Ysgol Uwchradd pan fydd eich plentyn ym mlwyddyn 6.

Am fwy o wybodaeth:

Ebost - pennaeth@llangelynnin.conwy.sch.uk

Cylch Meithrin - CMLlangelynnin@outlook.com (Dawn)