Lles, Llawenydd a Llwyddiant

Home > School > Who's Who

Who's Who

Pennaeth

Mr Gwil Prydderch

 

 

 

Athrawes Blwyddyn 5 a 6

Mrs Lowri Keddie

Cymorthyddion Addysgu

Mrs Meinir Owen

Mrs Gwenan Murray

Ms Helen Evans

Ms Cate Butler

Ms Carys Gibbs

Athrawes Blwyddyn 3 a 4

Mrs Lauren Smee

Gofalwr / Glanhawr

Ms Eleri Kent

Arthawes Blwyddyn 1 a 2

Ms Lowri Owen

Cogyddes

Mrs Angela Parry

Athrawes Meithrin a Derbyn

Miss Catrin Jones

Cogyddes/Clwb Brecwast

Mrs Nicola Hewitt

 

 

Ysgrifenyddes

Ms Helen Evans