Lles, Llawenydd a Llwyddiant

Hafan > Plant > Gwaith Cartref

Gwaith Cartref

Yn Ysgol Llangelynnin credwn y dylai gwaith cartref fod yn hwyl, yn hyblyg ac yn adlewyrchu'r hyn mae'r plant yn ei wneud yn y dosbarth. Mae ein bwydlenni gwaith cartref yn llawn syniadau am thema'r dosbarth, gyda llawer ohonynt yn syniadau gan y plant eu hunain. Maent hefyd wedi'u rhannu'n dasgau gwyrdd (ni ddylai gymryd mwy na 10 munud ac ychydig iawn o adnoddau, os o gwbl), i oren (gall gymryd ychydig yn hirach ac efallai y bydd angen rhai adnoddau sylfaenol), i goch, (tasgau a all gymryd mwy o amser ac sydd eu hangen adnoddau i greu rhywbeth e.e. creu model o ddeunyddiau ailgylchu).